STRUKTURA ORGANIZATIVE
LIGJI
KREDIA
DEPOZITA

SH. K. K Elbasan e ushtron aktivitetin e saj sot në të gjithë Qarkun Elbasan
Shoqëria  ka dhe një zyrë në qendër të Elbasanit, në Lagjen Luigj Gurakuqi, Pallati nr. 73, Ap 1,  në katin e parë e cila është shumë e përshtatëshme për aktivitetin tonë.

Objekti i kesaj Shoqërie është që të marrë depozita me ose pa interes nga antarët dhe t’iu japë antarëve kredi sipas rregullores e statutit të Shoqërisë.

RRETH NESH

NJOFTIME FINANCIARE

18

Vjet aktivitet

7340

Anëtarë

1800

Kredimarres

810

Depozitues

Rëndësia e të Dhënave të Sakta të Depozituesit

Shkk-të Anëtare të Skemës së Sigurimit të Depozitave

Rregjistrohuni per te marre ofertat tona