Depozita

Çfarë është Depozita pa Afat?

Depozita Pa Afat është një llogari kursimi, e cila ju ndihmon gjithnjë për të organizuar plane e projekte të ndryshme investimi. Ju mund të depozitoni në çdo kohë kursimet tuaja duke përfituar interes por edhe mund të tërhiqni në çdo kohë.

Interesave te Depozitave te Anetareve te Shoqerise si me poshte:

Norma e interesit te depozites sipas shumes dhe afatit, Leke
Afati i depozites Mbi 10,000 ALL
Depozita 1- mujore 0.1%
Depozita 3- mujore 0.3%
Depozita 6- mujore 1.8%
Depozita 9- mujore 2.1%
Depozita 12 mujore 2.8%
Depozita 24 mujore 3.0%
Depozita 36 mujore 3.2%
Depozita 48 mujore 3.4%
Depozita 60 mujore 3.6%

 

Norma e interesit te depozites sipas shumes dhe afatit, Euro
Afati i depozites < 70 Euro
Depozita 1- mujore 0.1%
Depozita 3- mujore 0.15%
Depozita 6- mujore 0.2%
Depozita 12 mujore 0.3%
Depozita 24 mujore 0.35%
Depozita 36 mujore 0.4%
 • Depozita per femije deri ne moshen 16 Vjeç.
 • Shuma minimale e depozites per femije 5,000 Leke.
 • Shuma maksimale brenda dites e depozites per femije deri 5 milione Leke.
 • Depozita per Femije ne Leke me Interes vjetor 3.7 %.

Llogari Anetaresimi

 • Shoqeria do te hape llogari anetaresimi per te gjithe anetaret e shoqerise.
 • Shuma minimale 500 (Peseqind) Leke.
 • Komision mirembajtje 0 (Zero) Leke
 • Mosha minimale 18 Vjeç.

Llogari Rrjedhese

 • Shoqeria do te hape llogari pa interes per te gjithe anetaret e shoqerise.
 • Shuma minimale 0 (Zero) Leke.
 • Shuma maksimale deri ne 10,000,000 (Dhjetemilione) Leke.
 • Komision mirembajtje 0 (Zero) Leke
 • Mosha minimale 18 Vjeç.

Llogari Depozite

 • Shoqeria do te marre depozita me ose pa afat vetem nga anetaret e shoqerise.
 • Depozitat do te jene me interes sipas afatit te tyre.
 • Shuma minimale 10,000 (Dhjetemije) Leke.
 • Shuma maksimale brenda dites deri ne 10,000,000 (Dhjetemilione) Leke.
 • Mosha minimale 18 Vjeç.
 • Komision 0 (Zero) Leke per prishje te kontrates se depozites.