Sigurimi i depozitave

Fletepalosje ASD

Shoqeria Kursim Krediti Albprogres eshte pjese e sigurimit te depozitave nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave qe nga 1 Janari 2017. Depozitat sigurohen deri ne shumen 2,000,000 Leke
Per me shume informacion klikoni ketu