Struktura Organizative

Organet Drejtuese

Organet Drejtuese sipas ligjit nr 52/2016 dt 19.05.2016

 1.  Asambleja e Pergjithshme
 2.  Keshilli Drejtues
 3.  Administratori
 4.  Komiteti Kontrollit
 1. Asambleja e Pergjithshme perbehet nga teresia e anetareve te shoqerise
 2. Keshilli Drejtues
  Kryetar Rustem Ukthaçi
  Zv. Kryetar Qemal Dalipi
  Sekretar Sabri Deliu
  Anetare
  Ndrçim Hoxha
  Skender Hidri
  Shyqyri Sefdari
  Agron Sina
 3. Administratori
  Ndrçim Hoxha
 4. Komiteti Kontrolli
  Kryetar Agron Sina
  Anetare
  Ali Korra
  Shpetim Basha